Cudowna pogoda = więcej rejsów!

Home / Cudowna pogoda = więcej rejsów!

Szanowni Państwo,

rośnie ruch, więc od dziś mamy więcej rejsów (a w weekend to w ogóle wszystkie możliwe) – niemniej prosimy korzystać z rezerwacji on-line, bo już bywają komplety.

 

UWAGA!!! Obowiązek noszenia maseczek w trakcie rejsu traktujemy wyjątkowo serio (§ 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 19 czerwca 2020, Dz.U. 1066 z 2020 r., wyciąg poniżej) – sprawę traktujemy bardzo poważnie ze względu na konieczność zabezpieczenia siebie i innych przed przymusową kwarantanną oraz skutkami prawnymi.

Na statku są dostępne maseczki (ale w cenie 5 PLN/szt., więc zdecydowanie doradzamy mieć własne), natomiast – zgodnie z naszym regulaminem, kapitan MA OBOWIĄZEK (!!!) odmówić wzięcia na pokład pasażera bez maseczki bez względu na status rezerwacji – w takiej sytuacji zaliczka NIE PODLEGA ZWROTOWI !!!

 

Rozkład od 1 lipca:

Rejsy z Krynicy Morskiej:

08:30, 10:15 i 11:45 oraz 16:15 i 17:45 (obydwa głównie dla odpowiednich powrotów z rejsów porannych z Tolkmicka)

 

UWAGA:

  • rejs o 08:30:
    • od wtorku do piątku – specjalna czasowa oferta dla rowerzystów: przepłynięcie z Krynicy Morskiej do Tolkmicka w cenie 25 PLN (czyli rower GRATIS !!!) – bilety jednostronne wyłącznie na statku, konieczna uprzednia rezerwacja telefoniczna, maksymalnie 30 rowerów;
    • codziennie – możliwy specjalny autokar z Tolkmicka do Fromborka, 4 godziny zwiedzania (możliwy m.in. pierwszy seans w Planetarium), powrót autokarem do Tolkmicka i rejs do Krynicy o 14:00 (w Krynicy o 14:40) – propozycja specjalnie dla grup zorganizowanych; 
  • rejs o 10:15 – ten rejs dla połączenia do Fromborka jest zarezerwowany wyłącznie dla wymagających turystów: rejs do Tolkmicka i następnie autokar do Fromborka, zwiedzanie Fromborka z przewodnikiem oraz wliczonymi dwoma muzeami i katedrą, a w czasie powrotu jeszcze godzina w Tolkmicku – to wszystko w cenie 90 PLN !!! UWAGA: ze względu na przepisy dotyczące pandemii, muzea we Fromborku ograniczyły wielkość jednorazowych grup, więc my również musimy limitować ilość miejsc do 30 osób !!!
  • rejs o 11:45 – rejs do Tolkmicka i następnie autokar do Fromborka (przy czym zwiedzanie Fromborka samodzielne), a w czasie powrotu jeszcze godzina w Tolkmicku – cena 50 PLN !!!

Dodatkowe rejsy, rezerwowe: o 13:15 – możliwy specjalny autokar do Fromborka – oraz o 14:45 i 19:15

 

Rejsy z Tolkmicka:

09:30 i 11:00 oraz po południu o 15:30, 17:00 (obydwa głównie dla odpowiednich powrotów autokarem z Fromborka) i 18:30

 

UWAGA:

  • rejs o 18:30 od poniedziałku do czwartku – specjalna czasowa oferta dla rowerzystów: przepłynięcie z Tolkmicka do Krynicy Morskiej w cenie 25 PLN (czyli rower GRATIS !!!) – bilety jednostronne wyłącznie na statku, konieczna uprzednia rezerwacja telefoniczna, maksymalnie 30 rowerów

Dodatkowe rejsy, rezerwowe, o 07:45 i 12:30 oraz po południu o 14:00 – ten ostatni również dla powracających  autokarem z Fromborka z rejsu o 08:30.

GreenVelo:

W tym roku w obu kierunkach wprowadzamy specjalne pakiety GreenVelo dla rowerzystów: po wybraniu w systemie rezerwacji ilości rowerów, możliwe będzie dokonywanie przez internet rezerwacji jedno- oraz dwustronnych na dostępne rejsy (w miarę wolnych miejsc, oczywiście).

Cena pakietu jednostronnego to 40 PLN, dwustronnego zaś to 60 PLN.

 

Do zobaczenia na wodzie !!!

 

 

(ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 1066):

§ 19. 1. Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568 i 695), ust i nosa:
1) w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, na statkach pasażerskich w żegludze krajowej w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim lub statkach żeglugi śródlądowej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, przeznaczonymi lub używanymi do przewozu osób, oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;…)