Regulamin

Home / Regulamin

Regulamin rezerwacji i płatności online

UWAGA: rezerwacje biletów dwustronnych przez internet mogą być dokonywane do momentu rozkładowego odejścia statku.


§1 Postanowienia ogólne

1. Właścicielem Sklepu od 15 maja 2018 r. jest firma:
Tramwaje Wodne Zalewu Wiślanego Sp. z o.o., 11-520 Ryn,
NIP: 845-199-13-56 tel. 510 96-27-25 adres email: biuro@tramwajwodny.com.pl
2. Tramwaje Wodne Zalewu Wiślanego Sp. z o.o. (dalej: „Firma”) prowadzi za pośrednictwem Internetu sprzedaż wycieczek z Tolkmicka do Krynicy Morskiej, z Krynicy Morskiej do Tolkmicka oraz z Krynicy Morskiej do Fromborka (przez Tolkmicko) obejmujących rejs “tramwajem wodnym” (dalej: “Sklep”), na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej „Regulamin”).
3. Ilość miejsc na danej wycieczce jest ograniczona do 75 osób.
4. Rezerwacjami on-line objęte są wszystkie miejsca na daną wycieczkę.
4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
5. Dokonanie rezerwacji jest potwierdzeniem akceptacji Regulaminu przez Klienta.
6. Firma podmiotowo nie jest płatnikiem VAT, więc podane ceny są cenami brutto.
7. Dokonując rezerwacji (dalej: Zamówienia) Klient wpłaca zadatek na bilet na wycieczkę
8. Bilet na wycieczkę Firma wysyła na statek celem jego odbioru przez Klienta, zaś jego wydanie przez Doręczyciela następuje w trakcie rejsu na podstawie wydruku rezerwacji lub dokumentu potwierdzającego tożsamość.
9. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą rozpoczęcia wycieczki.


§2 Zamówienia

1. Rezerwacji można dokonywać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.
2. Warunkiem dokonania rezerwacji jest podanie przez Klienta danych pozwalających na identyfikację Klienta: UWAGA, prosimy KONIECZNIE podawać numer takiego telefonu, który będą Państwo mieli ze sobą i będą Państwo mogli go odbierać, gdyż musimy mieć możliwość kontaktu z Państwem na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń lub okoliczności – w wypadku podania innego numeru, niepodania w ogóle lub nie odbierania numeru podanego, nie ponosimy odpowiedzialności za konsekwencje w razie nieudanych prób kontaktu lub braku kontaktu z Państwem (wszystkie próby są odnotowywane w systemie komputerowym co do czasu, podobnie jak wysyłane SMSy).
3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu w momencie dokonania rezerwacji, w szczególności: cena, termin i sposób realizacji wycieczki.
4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient dokonując rezerwacji składa ofertę rezerwacji miejsc dla konkretnej liczby osób na konkretną wycieczkę i wnosi zadatek.
5. Miejsca siedzące “tramwaju wodnego” nie są numerowane, ale osoby mające dokonaną on-line rezerwację wycieczki mają pierwszeństwo wejścia.
6. Pomimo dokonania sprzedaży Firma zastrzega sobie prawo odmowy realizacji wycieczki z winy Klienta w następujących lub zbliżonych wypadkach:
a) Klient lub Klienci są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
b) Klient lub Klienci strojem, zachowaniem lub obecnością mogą wzbudzać odrazę wśród innych pasażerów.
c) Klient lub Klienci zachowują się w sposób naruszający dobre standardy kulturalnego zachowania.
7. Ponieważ zgodnie z Kodeksem Morskim kapitan każdego statku ma prawo odmówić przewozu każdego pasażera, w wypadku zaistnienia takiego zdarzenia odpowiedzialność Firmy jest ograniczona do dwukrotności kwoty otrzymanego zadatku, z wyjątkiem wypadków gdy w grę wchodzą przesłanki zawarte w w/w pkt.6 ppkt a-c.
8. Warunkiem skorzystania z rezerwacji jest przybycie na statek co najmniej dwie minuty PRZED rozkładowym odejściem statku – prosimy poważnie brać pod uwagę, że obsługa statku dokłada wszelkich starań by rejsy odbywały się punktualnie, dlatego też nie ma praktycznie żadnej możliwości oczekiwania na osoby spóźnione !!!


§3 Płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
a) karta płatnicza – Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic.
b) ePrzelew – Płacę z Inteligo, eurobank płatności online, Płać z ING, mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, Przelewy24, Przelew z BPH, Crédit Agricole przelew online, Płacę z iPKO, Pekao24Przelew, Płacę z City Handlowy, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Płać z BOŚ, Płacę z Alior Bankiem, Millennium, Deutsche Bank Polska S.A., Bank Pocztowy, BS Wschowa, Invest Bank S.A., Kredyt Bank S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A.
Płatności dokonywane kartą płatniczą oraz ePrzelewem obsługiwane są przez eCard S.A.
2. Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest zapłata zadatku.


§4 Reklamacje

1. W wypadku odwołania wycieczki z przyczyn zawinionych po stronie Firmy, Klientowi przysługuje reklamacja i zwrot zadatku w podwójnej wysokości (jeżeli płatność była dokonana kartą, zwrot następuje poprzez przelew na konto karty). W innym wypadku, szczególnie w sytuacji wstrzymania żeglugi na skutek złych warunków pogodowych, przyczyn technicznych lub działań administracyjnych, Firmie przysługuje prawo przeniesienia rezerwacji na inny rejs, zaś Klientowi prawo żądania zwrotu wpłaconej kwoty w pełnej wysokości.
2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu wpłaty zadatku na daną wycieczkę.
3. Firma ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji drogą e-mailową na adres: biuro@tramwajwodny.com.pl z opisem niezgodności.


§5 Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient ma prawo odstąpienia od umowy w każdym momencie do chwili rozpoczęcia wycieczki, w tym poprzez nie przybycie na przystań przed rozpoczęciem składania trapu. Odstąpienie od umowy skutkuje przepadkiem zadatku.


§6 Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.


§7 Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.


§8 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.


 
Rezerwacje on-line