Rezerwacje

Home / Rezerwacje

Przed dokonaniem rezerwacji proszę przeczytać Regulamin !!!
Dokonanie rezerwacji oznacza jego akceptację.

Regulamin

 

Informacje ogólne:
1. Na każdą wycieczkę jest maksymalnie 75 miejsc i wszystkie są objęte systemem rezerwacji;
2. Osoby z rezerwacjami na wycieczkę mają pierwszeństwo przy wejściu na statek przed innymi osobami pod warunkiem przybycia na przystanek najpóźniej 5 minut przed planowym czasem odejścia statku;
3. W zależności od programu wycieczka obejmuje przejazdy, w tym “tramwajem wodnym”, ale nie obejmuje konkretnego miejsca siedzącego na statku ani takiego nie gwarantuje, gdyż na statku są 33 miejsca siedzące w salonie i 21 miejsc siedzących na pokładzie słonecznym oraz 21 miejsc stojących. Gwarancja miejsca siedzącego dotyczy wyłącznie autobusów;
4. Kapitan statku ma prawo odmowy przewiezienia każdego pasażera oraz obowiązek odmowy wpuszczenia na pokład osób w następujących i zbliżonych wypadkach:
– Pasażer lub Pasażerowie są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
– Pasażer lub Pasażerowie strojem, zachowaniem lub obecnością mogą wzbudzać odrazę wśród innych pasażerów;
– Pasażer lub Pasażerowie zachowują się w sposób naruszający dobre standardy kulturalnego zachowania;
5. Bilety ulgowe proponujemy wyłącznie dzieciom do ukończenia szkoły podstawowej za okazaniem legitymacji szkolnej;
6. Prosimy o zapoznanie się z “Zasadami rezerwacji” zawartymi tutaj

Wszelkie informacje są dostępne pod tel.: 510 96 27 25, w godz. 08:00 – 19:00.
 
Rezerwacje on-line